S nádejou fungujeme v online prostredí

Na nešťastie dočkali sme sa toho aj tento školský rok. Situácia sa začala zhoršovať a na koniec nás situácia skutočne prinútila zavrieť naše brány pre stretká, krúžky i sväté omše. No aj počas tejto doby sme nezaspali a pokračujeme v online prostredí.

Don Bosco vždy vravieval, že všetci ľudia a o to viac kresťania musia ísť s dobou a nemôžu sa nechať zastrašiť pokrokom v technológiách. A my sme sa veru nedali. I tak to je pre nás veľká výzva a to z toho dôvodu, že bolo na tento čas naplánovaných mnoho akcií a je len na nás ako ich sprostredkujeme v online forme. Keďže sme už mali isté skúsenosti z predošlých lockdownov mali sme to tentokrát o niečo ľahšie.

Sväté omše online sa úspešne rozbehli veľmi rýchlo. Takisto stretká sa presunuli do digitálnej formy. Deti teda stále môžu prežiť pekný čas v spoločnosti animátorov. Popri týchto aktivitách sme stále aktívni na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, kde takisto prispievame rôznymi statusmi či tematickými príspevkami ako bol napríklad tohtoročný Mikuláš. Veľmi peknou iniciatívou bol aj online deviatnik saleziánskej rodiny pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Mnoho sa toho síce zmenilo, no čo zostalo také isté, je naša odhodlanosť rozdávať radosť a nádej v to, že sa zase čoskoro uvidíme.

Jakub Obšajsník

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.