Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok – 7. 11. 2021

 1. Od pondelka 8.11 2021 je náš okres v čiernej farbe. omše budú nasledovne:
 • Ranné sv. omše od utorka do soboty budú v režime základ.
 • omša v piatok o 17:00 bude v režime základ.
 • Všetky večerné sv. omše a všetky nedeľné sv. omše budú v režime očkovaní.
 1. Na sv. omše pre očkovaných budú do kostola vpustení len ľudia, ktorí sa preukážu potvrdením o očkovaní. Na všetkých sv. omšiach je povinný respirátor.
 2. Ak sa do kostola nezmestíte, alebo sa nepreukážete, tak môžete ostať stáť pred kostolom. Prosíme vás, aby tí, ktorí ostanú vonku, aby na sv. prijímanie nechodili do kostola, my vyjdeme za nimi pred kostol.
 3. Zároveň vás chceme informovať, že s platnosťou od 3. novembra 2021 do odvolania vydal náš diecézny pán biskup Mons. Marián Chovanec Dekrét (dišpenz) o oslobodení od účasti na sv. omši pre farnosti / filiálky, ktoré sa podľa  okresov nachádzajú v rámci platného Covid automatu v 3. stupni ohrozenia (čierna farba).
 4. Ak by chcel niekto pristúpiť len k sv. prijímaniu, tak môže prísť pred kostol ku koncu sv. omše, kedy sa bude rozdávať sv. prijímanie aj pre ľudí pred kostolom.
 5. Vieme, že tieto obmedzenia môžu byť pre niekoho nepríjemné, ale snažíme sa, aby sa sv. omší mohlo zúčastniť, čo najväčšie množstvo ľudí. Máme nádej, že sa z čiernej farby čoskoro dostaneme. Sme veľmi radi, že aj napriek zhoršujúcej sa situácii môže byť kostol stále otvorený. Presné nariadenia z ministerstva zdravotníctva nájdete na nástenke.
 6. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci november. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
 7. Dnes po sv. omši je zbierka na energie. Už dopredu vám ďakujeme za vaše milodary, ktoré sú v tejto dobe o to potrebnejšie, lebo v kostole je stále menej a menej ľudí. Prispieť sa dá aj elektronicky na číslo účtu SK54 5200 0000 0000 1418 8438.
 8. Od pondelka bude Salezko- stretká, krúžky, stretnutia fungovať v režime pre zaočkovaných. Deti do 12 rokov sa považujú za zaočkované osoby. Bližšie informácie poskytnú deťom animátori.
 9. Najbližší piatok sa uskutoční ďalšie miništrantské stretko. Pozývame starých, ale aj nových miništrantov. Stretneme sa o 17:00 pred Salezkom.
 10. O týždeň v piatok vás po sv. omši o 18:30 pozývame na novembrový animovaný piatok, ktorý ponúkne živú hudbu. Navštívi nás mladá gospelová speváčka Slávka Tkáčová, ktorá nám bude túto akciu spríjemňovať. Akcia je v režime očkovaní.
 11. Opäť vás pozývame na projekt Rodičko! Tentokrát otvoríme citlivú, no veľmi dôležitú tému „Pornografia vo svete našich detí: fakt či výmysel?“. Rodičko sa uskutoční v UTOROK 9.11.2021 o 19:00. Link nájdete na našej stránke sbb.sk.
 12. Naďalej vás povzbudzujeme k návšteve cintorínov s možnosťou získať pre duše odpustky.
 13. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky.
V stredu je spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je spomienka sv. Martina z Tours, biskupa.
V piatok je spomienka sv. Jozafáta,  biskupa a mučeníka.
Budúca nedeľa je tridsiata tretia nedeľa v období cez rok.