Farské oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 14. 11. 2021

  1. omše budú, tak ako v uplynulom týždni, keďže naďalej ostávame v čiernej farbe. Presný rozpis a obmedzenia nájdete na nástenke.
  2. Pripomíname, že ak niekto sleduje nejakú sv. omšu online, tak môže prísť pred náš kostol na sv. prijímanie ku koncu hociktorej sv. omše, ktorá sa slúži v našom kostole.
  3. Zbierka na energie bola vo výške 450€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  4. Najbližšiu sobotu pozývame všetky prvoprijímajúce deti na novembrový IMOS. Začíname o 15:30 sv. omšou v kostole. Povinný je respirátor a nesmiete mať nikoho vo vašej domácnosti ani vašu triedu v karanténe. Tentokrát sa IMOSU zúčastnia len deti, stretnutie rodičov nebude.
  5. Dospelí záujemcovia o prijatie niektorých zo sviatostí, nech sa nahlásia na farskom úrade.
  6. O týždeň v nedeľu bude zbierka na charitu.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V stredu je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.
Budúca nedeľa je tridsiata štvrtá nedeľa v období cez rok- nedeľa Krista Kráľa.