Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 3. 10. 2021

 1. Ďakujeme všetkým, ktorí rešpektujú usmernenia k sv. omšiam a dodržujú dané opatrenia. Sv. omše v nasledujúcom týždni sú ako minulý týždeň, teda buď v režime „základ“ alebo v režime „OTP“. Ak niekto nevie, ktorá omša je v ktorom režime, tak to nájde vyvesené na dverách kostola. Pripomíname, že na omše v režime „OTP“ je nutné nosiť potvrdenie o očkovaní, testovaní alebo o prekonaní ochorenia.
 2. Dnes popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
 3. Dnes je zbierka na energie.
 4. Opäť sme začali vydávať infolist nášho diela, v ktorom sa dozviete o uplynulých veľkých akciách, ale nájdete tam aj kalendár toho, čo nás čaká a iné zaujímavé články. Môžete si ho zobrať zdarma vzadu na stolíku.
 5. Vo štvrtok 7. októbra o 19:00 vás opäť pozývame na „Rodičko“, tentokrát na tému „Pár tipov ako sa brániť hoaxom“. Rodičko prebehne online cez našu stránku sbb.sk/rodičko.
 6. O týždeň v piatok pozývame všetky rodiny, deti i mladých na prvý animovaný piatok, ktorý sa uskutoční po večernej sv. omši o 18:30 ako to bývalo aj zvykom. Pripravené sú tvorivé dielne, tematika jesene a jesenná ponuka baru. Akcia sa uskutoční v režime OTP.
 7. O týždeň v sobotu bude prvé stretnutie IMOSu pre všetky deti, ktoré sa nahlásili na prvé sväté prijímanie a pre ich rodičov. Stretnutie sa uskutoční o 16:00. Stretávame sa pred kostolom. Je potrebné, aby prišiel aspoň jeden z rodičov.
 8. Sme veľmi radi, že o týždeň v nedeľu pri sv. omši o 10:30 zložia viacerí miništranti miništrantský sľub, ktorému predchádzala dlhá príprava a na ktorý sa chlapci prakticky aj duchovne pripravovali. Pozývame vás, aby ste prišli našich miništrantov podporiť a prežiť s nimi túto udalosť. Zvlášť pozývame chlapcov, ktorí rozmýšľajú o miništrovaní.
 9. Zbierka na Kubu z minulej nedele bola vo výške 500€. Pán Boh zaplať.
 10. Mesiac október je mesiacom ruženca. Preto vás pozývame k modlitbe ruženca spolu s komunitou bratov a sestier od utorka do piatku po večernej sv. omši.
 11. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do 40 hodinovej adorácie.
 12. V novom školskom roku je v seminári v Nitre 14 bohoslovcov z našej diecézy. Zverujeme ich do vašich modlitieb.
 13. Zbor Laudate Dominum opäť obnovuje svoju činnosť, a to prvou skúškou, ktorá bude v stredu 6.10. o 19:20 v prístavbe kostole. Prijímajú aj nových členov.
 14. Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.
 15. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je spomienka Ružencovej Panny Márie.
Budúca nedeľa je dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok.