KONEČNE SA DOČKALI

Už rok sa pripravuje početná skupina mladých ľudí z našej farnosti a okolia na prijatie sviatosti birmovania. Z dôvodu pandémie boli počas minulého roka spoločné sústredenia zrušené a väčšina stretiek bola online. Uplynulý víkend však prelomil túto šnúru a tak viac ako dvadsať birmovaniek so svojimi animátorkami prežilo na chate na Banskej Belej skutočne požehnaný čas. Okrem skvelého jedla, na ktoré budú viaceré ešte dlho spomínať, bol priestor aj na teambuilding, vzájomné spoznanie, bláznivé hry, ale aj spoločnú modlitbu a stíšenie. Práve v tichu a ponúkaných aktivitách mohli odkrývať, že Boh túži mať s každou z nich osobný vzťah ako Otec. Dievčatá si počas soboty vyzdobili tiež vlastnú tašku a nejeden kúsok by sa nemusel hanbiť ani v predaji či butiku.

Ďakujeme za spoločne prežitý čas na sústredení a animátorkám birmovaniek za celoročný vklad a nasadenie pri príprave stretiek!

Mária Gregová FMA
Táto akcia bola realizovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.