Farské oznamy na 28. nedeľu v období cez rok – 10. 10. 2021

 1. Od pondelka 11.10. 2021 je náš okres v červenej farbe. S tým súvisí aj čiastočná úprava režimu sv. omší. Čas sv. omší ostáva tak, ako sme boli zvyknutí do teraz. V piatok je stále pridaná aj sv. omša o 17:00. Sv. omše sú naďalej v režime „základ“ a „OTP“. Režim „základ“ v červenej farbe znamená, že sv. omše sa môže zúčastniť hocikto, ale v kostole môže byť maximálne 35 ľudí a sme povinní viesť menný zoznam účastníkov. To znamená, že pred vstupom na sv. omšu v tomto režime sa bude treba zapísať na papier pred kostolom. Po naplnení kapacity už nebude možné ísť do kostola. Režim „OTP“ v červenej farbe znamená, že v kostole môže byť maximálne 150 ľudí, ale musia byť buď očkovaní, otestovaní (nie staršie ako 2 dni) alebo prekonali Covid za uplynulého pol roka. Pred vstupom na túto sv. omšu sa bude treba preukázať potvrdením o očkovaní, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia a takisto tu je už povinný aj zoznam– čiže sa bude pred vstupom do kostola zapisovať. Deti do 12 rokov sa nebudú musieť preukazovať. Nezaočkovaní sa takejto sv. omše nebudú môcť zúčastniť, lebo by sa niekoľkonásobne zmenšila kapacita sv. omše.
 2. Čo sa týka sv. omši, tak všetky ranné sv. omše od utorka do soboty budú v režime „základ“ plus v režime základ bude aj sv. omša v piatok o 17:00. Všetky večerné sv. omše od utorka do soboty budú v režime „OTP“. Nedeľné sv. omše budú všetky v režime „OTP“. Ako komunita sme po spoločnom hľadaní usúdili, že dávať v nedeľu sv. omšu v režime „základ“ pre 35 ľudí by viedlo k zbytočným nepokojom, keďže by sme veľkú časť ľudí, ktorí by prišli nemohli pustiť do kostola. Prosíme zaočkovaných a otestovaných, aby využili sv. omše v režime „OTP“ a nebrali tak miesto, ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní.
 3. Čiže v praxi sa mení len to, že všetky večerné sv. omše (okrem piatkovej o 17:00) a všetky nedeľné sv. omše budú v režime „OTP“, plus už bude potrebné sa na každú sv. omšu zapisovať pred vstupom do kostola.
 4. Upozorňujeme, že v červených okresoch je povinné mať v interiéri, čiže aj v kostole, respirátor. Rúško už nestačí. Takisto v exteriéri, čiže v našom prípade pred kostolom, je povinné mať rúško, ak ste s cudzím človekom na vzdialenosť menšiu ako 2 metre.
 5. Vieme, že tieto obmedzenia môžu byť pre niekoho nepríjemné, ale snažíme sa, aby sa sv. omší mohlo zúčastniť, čo najväčšie množstvo ľudí. Sme veľmi radi, že aj napriek zhoršujúcej sa situácii môže byť kostol stále otvorený. Presné nariadenia z ministerstva zdravotníctva nájdete na nástenke.
 6. Zbierka na energie z minulého týždňa bola vo výške 500€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 7. Vzadu na stolíku si môžete zdarma zobrať náš infolist, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v dátumoch blížiacich sa akcií.
 8. Všetkých chlapcov od tretieho ročníka pozývame do služby miništranta. Stačí prísť do sakristie a naši starší miništranti ťa už usmernia.
 9. Mesiac október je mesiacom ruženca. Preto vás pozývame k modlitbe ruženca spolu s komunitou bratov a sestier od utorka do piatku po večernej sv. omši.
 10. Na budúcu nedeľu, ktorá je misijnou nedeľou, je zbierka na misie.
 11. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V piatok je spomienka sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi.
Budúca nedeľa je dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok.