Obhájili sme víťazstvo z minulého roka

Aj tohto roku sa konala už tradičná prázdninová akcia „Bodka za prázdninami“ v Levoči, kde sa stretli chlapci zo stredísk z celého Slovenska.

Táto chlapčenská akcia mala tohto roku poradové číslo 36 a tému „Jozef neboj sa“. Čakal na nás pekný program, ktorý bol však mierne narušený škaredým počasím. Pripravené boli už tradičné, ale overené, body programu.

Na Mariánsku horu sme dorazili zhruba pol hodinu pred začiatkom registrácie a voľný čas sme využili na nacvičenie scénky. O deviatej hodine prebehla registrácia a všetky strediská sa rozdelili na dve skupiny podľa veku. Pre mladšiu skupinu boli pripravené rôzne hry a súťaže, zatiaľ čo pre starších boli pripravené rôzne workshopy na mnoho zaujímavých tém. Na výber sme mali napríklad debaty o povolaní, médiách či Svätom Otcovi.

Po tomto hodinovom bloku nasledovala už tradičná a veľmi obľúbená súťaž medzi strediskami  „Grammy Bodkár“. Scénky na tému boli veľmi pútavé a humorné. Porote sa veľmi páčili scénky stredísk Bardejov a Tri Hôrky, avšak putovný pohár si nakoniec odniesli minuloročný víťazi, a to stredisko Poprad Veľká.

Po obede a pauze cez ktorú prebiehalo tipovanie počtu cukríkov v pohári, bola príležitosť na spytovanie svedomia a svätú spoveď. Po tomto bloku nasledovalo už zakončenie tejto príjemnej akcie, ako inak ako svätou omšou. Omša bola sprevádzaná spevom a na jej konci sa vyhlasovali výsledky tipovačky a taktiež sa udeľovala cena v podobe torty pre stredisko s najväčším počtom účastníkov. Obe tieto súťaže sme vyhrali a cukríky s tortou sme si vážne užili. Na akcii nás bolo 41 účastníkov. Na koniec sme sa spoločne odfotili a potom už sa každý pomaly poberal domov.

Som veľmi rád že sme sa mohli zúčastniť tejto akcie, na ktorý sa iste budeme tešiť aj o rok.

Jakub Obšajsník

Fotogaléria

31. 08. 2021

dátum

Levoča

miesto

Milan Trenčan

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.