Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok – 26. 9. 2021

 1. Ďakujeme všetkým, ktorí dodržiavajú usmernenia k sv. omšiam a dodržujú dané opatrenia. Sv. omše v nasledujúcom týždni sú ako minulý týždeň, teda buď v režime „základ“ alebo v režime „OTP“. Ak niekto nevie, ktorá omša je v ktorom režime, tak to nájde vyvesené na dverách kostola. Pripomíname, že na omše v režime „OTP“ je nutné nosiť potvrdenie o očkovaní, testovaní alebo o prekonaní ochorenia.
 2. Dnes poobede pozývame rodiny s deťmi na rodinný výlet. Pôjde sa do Kremnických vrchov na vrch Vápenica. Je to stredne náročná trasa, cca na 4-5 hodín. Odchádza sa o 13:15 spred Salezka na vlastných autách.
 3. Tento rok opäť rozbiehame duchovné obnovy pre manželov. Budú bývať vždy v posledný štvrtok a sobotu pred prvým piatkom. Aj vo štvrtok aj v sobotu bude tá istá téma a je na vás, ktorý deň si vyberiete, poprípade sa môžete ako manželia rozdeliť na jednotlivé dni. Prvý termín bol uplynulú sobotu a kto ho nestihol, tak duchovná obnova bude aj najbližší štvrtok 30. septembra o 18:30 v prístavbe kostola.
 4. Dnes si pripomíname 107. svetový deň migrantov a utečencov. Môžeme si na tento úmysel spomenúť v modlitbách.
 5. Vzadu na stolíku nájdete a na našej stránke nájdete prihlášky na novú prípravu na 1. sv. prijímanie. Pripomíname, že ich treba odovzdať do konca septembra.
 6. Dnes po sv. omšiach je zbierka pomoci pre chudobných na Kube, ktorá bola vyhlásená ako reakcia slovenských biskupov na slová pápeža Františka pri jeho návšteve Slovenska.
 7. Mesiac október je mesiacom ruženca. Preto vás pozývame k modlitbe ruženca spolu s komunitou bratov a sestier od utorka do piatku po večernej sv. omši.
 8. Po štvrtkovej večernej sv. omši bude animovaná adorácia vedená mladými.
 9. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
 10. V piatok a v sobotu, 1.-2. októbra, bude aj 40 hodinová adorácia. Po piatkovej rannej svätej omši sa vyloží sviatosť Oltárna k ustavičnej poklone a bude vyložená až do sobotnej večernej svätej omše, ktorá nebude 18:30 ale 22:00. Sv. omša bude v režime základ. Pozývame vás k modlitbe pred sviatosťou a prosíme, aby ste si zobrali aj konkrétny čas modlitby a ten zapísali do hárkov, ktoré sú vo vestibule kostola. Snažme sa objaviť silu v Eucharistickom Kristovi.
 11. A taktiež budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci október. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
 12. Na budúci týždeň bude zbierka na energie.
 13. Kto by mal záujem, tak v nedeľu 10. októbra o 16:00 sa v priestoroch Gymnázia Štefana Moyzesa uskutoční prvá z troch prednášok pre manželov zameraná na lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. Prednášky sa uskutočnia v rámci programu Amoris.
 14. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V stredu je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
Vo štvrtok je spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša,  panny a učiteľky Cirkvi.
V sobotu je spomienka sv. anjelov strážcov.
Budúca nedeľa je dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok.