Farské oznamy na 24. nedeľu v období cez rok – 12. 9. 2021

 1. Od pondelka je náš okres v oranžovej farbe. Uvedomujeme si ako komunita dôležitosť zodpovedného prístupu a preto chceme na to zareagovať po vzore Don Bosca, ktorý hovorieval, že musíme byť dobrí kresťania ale aj statoční občania. Dotkne sa to organizácie sv. omší, ktoré budú v dvoch režimoch- režim „základ“ a režim „OTP“. Režim „základ“ na teraz znamená, že sv. omše sa môže zúčastniť hocikto, ale v kostole môže byť maximálne 100 ľudí a sme povinní viesť menný zoznam účastníkov. To znamená, že pred vstupom na sv. omšu v tomto režime sa bude treba zapísať na papier pred kostolom. Po naplnení kapacity už nebude možné ísť do kostola. Režim „OTP“ znamená, že v kostole môže byť veľké množstvo ľudí, ale musia byť buď očkovaní, otestovaní (nie staršie ako 5 dní) alebo prekonali Covid za uplynulého pol roka. Pred vstupom na túto sv. omšu sa bude treba preukázať potvrdením o očkovaní, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia. Pre deti do 12 rokov to neplatí. Nezaočkovaní sa takejto sv. omše nebudú môcť zúčastniť, lebo by sa niekoľkonásobne zmenšila kapacita sv. omše. Vieme, že tieto obmedzenia môžu byť pre niekoho nepríjemné, ale snažíme sa, aby sa sv. omší mohlo zúčastniť, čo najväčšie množstvo ľudí, či už zaočkovaní alebo nie. Presné nariadenia z ministerstva zdravotníctva nájdete na nástenke.
 2. Preto sv. omše v bežný deň od utorka do soboty budú v režime „základ“- do 100 ľudí a zoznam účastníkov. Jedine v piatok bude nová sv. omša o 17:00 pre skupinu „základ“ a večerná sv. omša o 18:30 bude v režime „OTP“. Nedeľné sv. omše budú nasledovne: sv. omša o 7:30 a 18:30 budú v režime základ a sv. omše o 9:00, 10:30 a 11:45 budú v režime „OTP“. Prosíme zaočkovaných a otestovaných, aby využili sv. omše v režime „OTP“ a nebrali tak miesto, ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní.
 3. V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše budú ráno o 7:30 a 9:00 a večer o 18:30. Sv. omša o 7:30 a o 18:30 bude v režime „základ“ (všetci bez rozdielu ale max 100 ľudí). Sv. omša o 9:00 bude v režime „OTP“ (očkovaní, otestovaní, prekonali Covid)
 4. Od dnešnej nedele môžete prihlasovať deti na novú prípravu na prvé sv. prijímanie. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu na stolíku, deti ich dostanú v školách v našej farnosti aj na hodine náboženstva a taktiež si ju môžete stiahnuť z našej stránky. Vyplnené ich treba spolu s krstným listom (ak ste boli pokrstení v inej farnosti) odovzdať do konca septembra na hodine náboženstva. Ak nechodíte na ZŠ Sitnianska a Pieninská a chcete deti prihlásiť na prípravu k tejto sviatosti v našej farnosti, tak treba kontaktovať saleziána alebo saleziánku uvedenú na prihláške. Viac informácií nájdete na samotných prihláškach.
 5. Na budúcu sobotu o 16:00 pozývame všetkých rodičov a deti z minuloročného IMOSU, čiže terajších štvrtákov na „poimosácke dozvuky“, ktoré sa uskutočnia v altánku za Salezkom. Čaká nás grilovačka, spoločný čas, hry…
 6. Na našej stránke nájdete harmonogram stretiek a krúžkov pre tento školský rok.
 7. Upozorňujeme, že v utorok a v stredu je Salezko zavreté z dôvodu návštevy pápeža Františka.
 8. Zbierka na energie z minulého týždňa bola vo výške 630€.
 9. Tí, ktorí sa nahlásili na púť za Sv. Otcom do Šaštína, tak odchádzame v stredu o 3:30 spred penzióna na Krivánskej. Pripomíname, že treba mať vytlačenú vstupenku, ktorá vám prišla mailom.
 10. Zverujeme do vašich modlitieb celú návšteva pápeža Františka na Slovensku, aby priniesla našej krajine potrebné duchovné obrodenie.
 11. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok Povýšenia sv. kríža.
V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Vo štvrtok je spomienka sv. Kornela a Cypriána, mučeníkov.
Budúca nedeľa je dvadsiata piata nedeľa v období cez rok.