Farské oznamy na 14. nedeľu v období cez rok – 4. 7. 2021

  1. Od dnes platia zmeny v bohoslužobnom poriadku počas letných prázdnin. V našom kostole cez týždeň budú len večerné sv. omše o 18:30 hod. a nebudú ranné sv. omše o 7:00 hod. V nedeľu nebudú sv. omše o 11:45 hod.
  2. Od pondelka začína v našom Salezku Letné oratko a dnes poobede Zážitková chata. Prosíme vás o modlitby za deti, animátorov a zdraný priebeh tohto týždňa.
  3. Dnes  je zbierka na dobročinné dielo Svätého Otca.
  4. V pondelok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sv. omša bude večer o 18:30.
  5. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci júl. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  6. Záujemcovia o pamiatkovú knihu k 1. sv. prijímaniu si ju môžu zakúpiť v sakristii. Stojí 9 €.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V pondelok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov.
Budúca nedeľa je pätnásta nedeľa v období cez rok.