Farské oznamy na 15. nedeľu v období cez rok – 11. 7. 2021

  1. Ďakujeme Vám za Vaše modlitby, ktorými podporujete zdarný priebeh letných akcií s deťmi. Ďakujeme aj všetkým našim animátorom, ktorí vložili svoj čas do prípravy a organizácie týchto akcií. Úspešne sme ukončili Letné oratko a Zážitkovú chatu. Tento týždeň vás prosíme o modlitby za dva turnusy duchovných cvičení mladých, hokejbalový kemp a hrebeňovku.
  2. Zbierka na dobročinné dielo Svätého Otca z minulého týždňa bola vo výške 350€.
  3. Záujemcovia o pamiatkovú knihu k 1. sv. prijímaniu si ju môžu zakúpiť v sakristii. Stojí 9 €.
  4. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V sobotu je spomienka sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov.
Budúca nedeľa je šestnásta nedeľa v období cez rok.