Prvé duchovné cvičenia oslovili všetkých zúčastnených

Saleziáni sa okrem výchovy snažia podľa vzoru Dona Bosca evanjelizovať mladých a privádzať ich bližšie k Bohu. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj duchovné cvičenia, ktoré sú časom na stíšenie sa, zamyslením sa nad svojím životom, premodlením potrebného a obnovy svojho vzťahu s Bohom. Osem chlapcov vo veku 15-17 rokov strávilo päť dní na našej saleziánskej chate na Ranči, aby si spravili svoje prvé duchovné cvičenia. Na chatu prišli už deň pred ich začiatkom, aby sa vybláznili a postupne stíšili. Spoločne si varili, hrali sa, modlili… Deň po príchode na chatu, 12. júla, prišiel na chatu aj kazateľ Ivo Štofej a kuchári v podobe manželov Monišovcov, ktorí sa starali o doplnenie fyzických síl. Celé cviká zastrešovali animátori chlapcov Lukáš „Bobor“ Závodník a Marek Hrabaj. Téma duchovných cvičení bola „duchovný život“. Program bol pevne daný. Cez deň boli tri prednášky- dve doobeda a jedna poobede. Po každej prednáške bolo ústranie- silentium, počas ktorého sa chlapci modlili, zamýšľali nad slovami kazateľa, či si čítali Sv. Písmo. Ráno sa modlili ranné chvály a večerná modlitba bola spôsobom spytovania svedomia. Chlapci si zvolili náročnejší variant, čo znamenalo, že po večerných modlitbách mali silentium (ticho) celú noc až do rána, kedy ich budila hudba. Samozrejme, že nechýbala ani rekreácia, počas ktorej sa hrali spoločenské hry, mäso a iné. Súčasťou duchovných cvičení bola aj modlitba ruženca a celonočná adorácia, kedy sa chlapci počas celej noci striedali v kaplnke pred bohostánkom a strávili tam hodinu v modlitbe. Ďakujeme všetkým, ktorí sa za chlapcov modlili.

Lukáš „Bobor“ Závodník SDB

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.