Prvé duchovné cvičenia dopadli na výbornú

14 dievčat objavilo čaro duchovných cvičení s cieľom priblížiť sa a spoznať lepšie Boha. Keďže sme boli prvý krát na cvičeniach, viaceré z nás ani nevedeli, čo máme od týchto troch dní čakať. Bol to oddych od každého ruchu a starostí, v ktorom sme mali viac času na modlitbu a na pocítenie Božej lásky či už pri čítaní Biblie alebo pozorovaní prírody, ktorá nás obklopovala. K tomuto nám napomáhalo ticho (ktoré sa medzi nami nieslo väčšinu dňa), omše a prednášky na rôzne témy. Celý tento čas sa o nás veľmi pekne starali staršie animátorky a varili nám výborné jedlá. Tieto dni naozaj splnili svoj účel a priniesli nám veľa duchovných zážitkov. Veríme, že si to čoskoro zopakujeme.

Terézia Mečiarová

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.