Keď veríš, sny sa stanú skutočnosťou

Bolo raz jedno staré ihrisko, ktoré sa stalo centrom stretávania množstva ľudí a skupín. Presne takto začala kampaň portálu StartLab na obnovu umelej trávy v areáli saleziánskeho strediska v Banskej Bystrici. Dnes, niekoľko týždňov od spustenia a dokončenia kampane, je už ihrisko plne funkčné a k dispozícii stretkám, táborom, krúžkom.

Sympatizanti a dobrodinci bystrického Salezka opäť raz ukázali svoju štedrosť, vďaka ktorej sa mohlo na radosť všetkých dielo uskutočniť. Príprava a následná realizácia bola pred niekoľkými dňami ukončená, a tak bolo potrebné ihrisko aj slávnostne otvoriť. Oficiálne otvorenie a posvätenie prebehlo posledný júnový večer.

Po svätej omši sa zhromaždení dozvedeli, ako celá realizácia prebiehala, čo všetko bolo potrebné uskutočniť a vykonať k tomu, aby bol projekt úspešný. Taktiež to bol posledný deň v úrade nášho direktora Jožka Špaleka. Jeden z jeho posledných úkonov v úrade bolo práve posvätenie priestoru futbalového trávnika. V prítomnosti niekoľkých desiatok ľudí bolo vidieť nadšenie a radosť nielen na tvárach detí, ktoré si zahrali svoj prvý futbalový zápas na novom trávniku. Veľká radosť z celkovej atmosféry sa dala krájať. Lebo, ako sa u nás v stredisku vraví – radosť rozdávaním rastie.

Veríme, že trávnik bude dlho slúžiť na radosť všetkým. Koberec bolo možné vymeniť po vyzbieraní peňazí cez StartLab a niekoľko firiem a dobrodincov. Bez ich pomoci by sa nič z tohto nemohlo uskutočniť. Ešte raz chceme v mene všetkých detí a mladých vysloviť jedno veľké „ďakujeme”!

Ivan Bernát

Fotogaléria

30. 06. 2021

dátum

Salezko

miesto

Milan Trenčan

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.