Aj vďaka vám sme zachránili ihrisko, ktoré spája!

Ako si mnohí z vás určite všimli, od 4. apríla do 18. mája prebiehala na portáli Startlab kampaň na obnovu futbalového ihriska v našom salezku.  Počas 45 dní sme s tímom animátorov a dobrovoľníkov bojovali za ihrisko, ktoré spája.

Na našom projekte pracovalo na začiatku približne 17 mladých, ktorí boli súčasťou užšieho tímu a potom desiatky ďalších, ktorí nám pomáhali. Všetci to robili bez nároku na odmenu, popri škole a zamestnaní, jednoducho vo voľnom čase. Prvotná fáza projektu prebiehala niekoľko týždňov pred spustením. Chystala sa grafika, videá, premýšľalo sa. Urobil sa mediálny plán. 4. apríla sme projekt spustili. Na 45 dní. Naším cieľom bolo spočiatku vyzbierať cez portál minimálne 15 000€. Okrem toho naši mladí poslali cez 800 mailov s prosbou o pomoc či sponzoring rôznym firmám, spoločnostiam, mediálne známym osobnostiam.

A ako táto snaha dopadla?

Konečný výsledok predčil všetky naše očakávania a túžby. Pomocou Startlabu, ale aj prostredníctvom nášho účtu či darovaním finančných prostriedkov osobne sa podarilo vyzbierať konečnú sumu v hodnote 32 464€. Z týchto peňazí putuje 1794€ portálu StartLab podľa dohody v zmluve a približne 800 eur na všetky odmeny pre podporovateľov. Do príbehu futbalového ihriska v našom Salezku sa zapojilo celkovo 450 podporovateľov. Na začiatku kampane sme o podobnej podpore ani nesnívali. Patrí vám za to jedno veľké ďakujeme.

Ďakujeme každému jednému prispievateľovi, ktorý nás mnohokrát podporil aj nemalou čiastkou. Každé jedno euro sa ráta a každé jedno dopomohlo k tomu, aby náš sen mohol byť uskutočnený.

Špeciálna vďaka patrí aj všetkým firmám a spoločnostiam, ktoré prispeli na rekonštrukciu futbalového ihriska v našom salezku. Ďakujeme firmám Everlift, Evonic, Nadácii Slovenského futbalového zväzu, poslancom KDH, videokanálu Bystrica SiTy a mnohým ďalším za ich štedrú podporu.

Ďakujeme aj za každú inú formu pomoci, za vaše zdieľania a propagovanie kampane. Za šírenie osvety o našej kampani špeciálne ďakujeme známym osobnostiam, ako sú raper Ego, speváčke Slávka Tkáčová, europoslancovi Ivanovi Štefanecovi, mestu Banská Bystrica či Slovenskému olympijskému tímu. Mnoho ďalších známych osobností nám taktiež pomohlo v skrytosti, bez nároku na odplatu, za čo im rovnako patrí veľké ďakujeme.

Za pomoc pri šírení osvety o kampani ďakujeme aj mladým ľuďom z nášho, ale aj z ostatných saleziánskych stredísk. Vďaka ich neúnavnej aktivite a ochote sme dokázali zasiahnuť ľudí na celom Slovensku a dopracovať sa k vytúženému cieľu.

Veľa dobrých, ochotných a štedrých ľudí sa rôznymi spôsobmi spojilo, aby pomohli zachrániť ihrisko, ktoré roky spájalo, rozvíjalo talenty a budovalo priateľstvá. Každý jeden z týchto ľudí sa tak stal súčasťou príbehu ihriska. Ihriska, ktorému už čoskoro môžeme vdýchnuť nový život. Rekonštrukcia ihriska sa začala realizovať 5. júna a veríme, že do dvoch týždňov bude ihrisko hotové. Tešíme sa na všetky nové spoločné zážitky na ihrisku a ešte raz zo srdca ďakujeme!

Za realizačný tím

Lucia Baníková

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.