Farské oznamy na 1. veľkonočnú nedeľu – 4. 4. 2021

  1. Srdečne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov (technici, kostolník, speváci, hudobníci, upratujúci, aranžérky kvetov…).
  2. Zajtra je veľkonočný pondelok. Online sv. omša bude o 9:00.
  3. Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. Nezabúdajme na modlitbu deviatnika k Božiemu milosrdenstvu.
  4. Počas celého Veľkonočného obdobia sa budeme modlievať modlitbu „Raduj sa nebies kráľovná“. Táto modlitba nahradí modlitbu „Anjel Pána“.
  5. Už dlhý čas v našom stredisku snívame o novom ihrisku s umelou trávou, nakoľko tá súčasná je už značne opotrebovaná. Určite viete, že ihrisko je ústredným miestom v našom areály a svoje miesto si tam nájdu deti, mládež, či dospelí. Množstvo mladých už niekoľko týždňov chystá kampaň, ktorú dnes na Veľkonočnú nedeľu spúšťame. Kampaň je naplánovaná na 45 dní, počas ktorých sa pokúsime osloviť známych aj neznámych ľudí a zohnať 22 000 €, ktoré by mali pokryť náklady na opravu ihriska. Ale sa mi to nedáme, a preto vás pozývame do spolupráce. Podporiť tento spoločný projekt môžete finančne, odporúčaním svojim známym ale aj svojimi modlitbami. Kampaň je spustená prostredníctvom portálu StartLab, cez ktorý nás môžete finančne podporiť. Ďalšie informácie a link na Startlab nájdete na našej stránke sbb.sk., alebo sa k nim dostanete prostredníctvom QR kódu na plagáte kampane, ktorý sa vám zobrazí počas záverečnej pesničky. Takisto sme pripravili video, ktoré vám povie viac. Video pustíme po záverečnej pesničke, tak po skončení sv. omše neodchádzajte od obrazoviek. Ďakujeme za vašu podporu.
  6. Na farský účet ste poslali milodary vo výške 250€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Členovia saleziánskej komunity v Banskej  Bystrici Vám prajú milostiplné veľkonočné sviatky!

Liturgické oznamy

Celý tento týždeň sa slávi Veľkonočná oktáva.
Budúca nedeľa je 2. Veľkonočná nedeľa. Nedeľa Božieho milosrdenstva.