OZNAMY PRE MLÁDEŽNÍCKE STREDISKO A KOSTOL PLATNÉ OD 15. 10. 2020 A AKTUALIZOVANÉ 13.6.2021