Farské oznamy na Kvetnú nedeľu – 28. 3. 2021

 1. Otec František vyhlásil Rok rodiny a manželstva, ktorý bude trvať až do júla 2022.
 2. Online sv. omše a obrady vo Veľkom týždni 2021:
  Všetky prenosy budú prebiehať cez náš YouTube kanál!
  Na Zelený Štvrtok bude online sv. omša18:30 hod..
  Na Veľký Piatok bude online modlitba ranných chvál a posvätného čítania o 8:00 hod. O 15:00 bude online prenos krížovej cesty. Obrady veľkého piatku budeme vysielať o 17:00 .
  Na Bielu Sobotu začneme online modlitbou ranných chvál a posvätného čítania o 8:00 hod. Prenos Veľkonočnej vigílie sa začne o 19:30 hod.
 3. Povzbudzujeme vás, aby ste využili slávenie bohoslužieb v priamom prenose a nie zo záznamu a aj takto sa spojili s celým spoločenstvom veriacich.
 4. Počas slávenia veľkonočného trojdnia za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.
 5. Veľký piatok je dňom pokánia v celej Cirkvi: prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. (zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nedá nahradiť v tento deň iným skutkom pokánia ako to je možné v piatky). Dospelí môžu jesť iba 3x za deň, z toho len raz dosýta. Výzva zdržiavania sa mäsa sa týka tých, ktorí dovŕšili 14-ty rok života a zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia  60-ho roka života.
 6. Takisto na Veľký Piatok začína deviatnik k Božiemu milosrdenstvu.
 7. Všetkým mladým pripomíname, že o 10:00 (v nedeľu) máme online duchovnú obnovu. Link na prihlásenie im poslali ich animátori, alebo ho nájdu v animátorskej skupine na facebooku.
 8. Už niekoľko týždňov pracujú desiatky mladých na veľkej kampani, ktorá sa týka nášho futbalového ihriska v Salezku. Kampaň spustíme o týždeň, na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla. Viac informácií zatiaľ nájdete na sbb.sk.
 9. V utorok vás pozývame na poslednú online katechézu o Don Boscovi a pôste. Link na pripojenie nájdete na sbb.sk.
 10. Stále je možné zareagovať na výberové konanie na pozíciu riaditeľa dvoch cirkevných škôl v Banskej Bystrici. Viac informácií na stránke biskupstva.
 11. Na farský účet ste poslali milodary vo výške 374€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.