Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 21. 3. 2021

  1. Budúca nedeľa je Nedeľa utrpenia Pána – Kvetná nedeľa.
  2. Stále pokračujeme v utorkových katechézach. Katechézy sú otvorené pre všetkých a dá sa na ne pripojiť každý utorok o 19:30. Link nájdete na sbb.sk.
  3. Naďalej vás prosíme o podporu preukázaním 2% alebo 3% z vašej dane. Vďaka vašej podpore sa podarilo zrealizovať množstvo aktivít pre deti a mladých. Tlačivá nájdete na našej stránke sbb.sk.
  4. Na dnešnú nedeľu biskupi vyhlásili zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom na Blízkom Východe. Zbierka sa posiela na osobitný účet, ktorého číslo nájdete v elektronickej podobe oznamov na sbb.sk. Číslo účtu: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
  5. Upozorňujeme vás, že sa v noci zo soboty 27. marca na nedeľu 28. marca mení čas. O 02:00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.
  6. Ako všetci vieme, tak v tomto pandemickom období sú najohrozenejšou skupinou naši seniori. Účinnou ochranou je pre nich očkovanie, na ktoré sa dá prihlásiť hlavne prostredníctvom internetu, s čím má väčšina z našich starkých problém. Obraciame sa preto na vás, naši farníci, s prosbou, aby ste si viac všímali seniorov vo vašom okolí, aktívne ich oslovovali a pomáhali im pri registrácii. Aj vďaka našej pomoci sa budú môcť naši seniori bezpečne vrátiť do normálneho života.
  7. Ak viete o niekom zo Sásovej, kto je v karanténe, alebo chorý a nemá mu kto pomôcť s nákupom potravín alebo liekov, tak naši dobrovoľníci zo Salezka sú pripravení vyraziť pomôcť. Ak o niekom viete, tak kontaktujte nejakého saleziána alebo napíšte na mail saleziani.bb@gmail.com.
  8. Na farský účet ste poslali milodary vo výške 616€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je slávnosť Zvestovania Pána.
Budúca nedeľa je šiesta pôstna nedeľa- Kvetná nedeľa.