Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 28. 2. 2021

  1. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Pozývame vás k plnšiemu duchovnému prežitiu a príprave na Veľkú Noc aj prostredníctvom tematických piatkových kázni o posledných slovách Ježiša na kríži.
  1. Počas pôstu sme pre vás spustili novú formu interaktívnych katechéz, ktoré sú v každý utorok o 19:30 cez platformu ZOOM. Bližšie informácie a link na pripojenie nájdete na našej stránke sbb.sk. Katechézy si pre vás chystajú saleziáni a saleziánky na tému Don Bosco a pôst. Po krátkej katechéze bude priestor pre vaše otázky.
  2. Aj keď je ešte situácia neistá a leto ďaleko, predsa len máme nádej, že naše letné akcie budú môcť byť aj tohto roku. 1. marca, čiže v pondelok, zverejníme na facebooku a na našej stránke sbb.sk predbežné naplánované termíny letných akcií. Snažili sme sa zvoliť také formáty akcií, ktoré po minuloročnej skúsenosti mohli byť, aj keby boli dané rôzne obmedzenia.
  1. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nás pravidelne podporujú preukázaním dvoch, alebo troch percent dane. Vďaka vašej podpore sa podarilo zrealizovať množstvo aktivít pre vaše deti a mladých. Aj toho roku Vás chceme poprosiť o podporu nášho saleziánskeho diela. Tlačivá nájdete na našej stránke sbb.sk.
  2. Nezabúdajme v modlitbe na tých, ktorí v týchto dňoch obetujú svoj čas i zdravie pri pomoci iným a aj na tých, ktorí sú chorí a opustení.
  1. Na účet ste poslali milodary vo výške 1150€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je tretia pôstna nedeľa.