Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok – 14. 2. 2021

  1. omše sú vysielané z nášho kostola od utorka do soboty o 18:30 a v nedeľu o 9:00.
  2. Budúci týždeň je Popolcová streda, ktorou sa začína pôstne liturgické obdobie, počas ktorého sme pozývaní konať pokánie. Pokánie môžeme vykonať napríklad zdržovaním sa mäsitého pokrmu, účasťou na sv. omši, krížovej ceste, ruženci, čítaním sv. písma, skutkom lásky k blížnemu alebo sebazáporom.
  3. Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi: prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. (Zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nedá nahradiť v tento deň iným skutkom pokánia ako to je možné v piatky). Dospelí môžu jesť iba 3x za deň, z toho len raz dosýta. Výzva zdržiavania sa mäsa sa týka tých, ktorí dovŕšili 14-ty rok života a zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60-ho roka života.
  4. Na účet ste poslali milodary vo výške 360€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Liturgické oznamy

V stredu je popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi
Budúca nedeľa je prvá pôstna nedeľa.