Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu – 20. 12. 2020

  1. Podľa nových hygienických usmernení môže byť v našom kostole približne 140 ľudí. omše sa môžu sláviť výlučne za sediaceho obecenstva, čiže nikto nemôže stáť, a to ani pred kostolom a v chodbe pri farskej kancelárii. Výnimka je, keď čakáte na sv. spoveď. Taktiež sa zmenil spôsob sedenia. Sedí sa v každej druhej lavici, s tým, že v lavici, kde sa sedí musí ostať medzi sediacimi jedno miesto voľné. Pre lepšiu organizáciu a navýšenie miest v kostole sme rozhodli, že v spodných laviciach sa bude môcť sedieť len po jednom, a to aj keď prídete viacerí. Treba si sadnúť tak, aby ste pred sebou videli bielu značku. Lavice dole pri stene a na chóre sú prednostne rezervované pre členov jednej domácnosti. Čiže ak príde viacpočetná domácnosť, tak si sadne na vyznačené miesta, alebo sa rozdelí. Prosíme rodiny, aby si sadali od krajov a medzi nimi a ďalšou domácnosťou bolo jedno voľné miesto. Pripomíname, aby sme nezabúdali dodržovať 2 metrové rozostupy aj pri sv. prijímaní, vychádzajte z lavíc postupne, a takisto pri čakaní na spoveď. Prosíme vás o rešpektovanie týchto nariadení, aby sme nestratili to, čo nám bolo na teraz dané.
  2. Na Štedrý deň bude sv. omša ráno o 7:00, a potom tri večerné sv. omše- o 21:00, 22:30 a o 24:00. Odporúčame, aby sv. omšu o 21:00 využili najmä rodiny s deťmi.
  3. V piatok, 25. 12. je slávnosť Narodenia Pána. omše sú v nedeľnom bohoslužobnom poriadku. V tento deň je vianočná ofera. Všetkým darcom Pán Boh zaplať. Sv. omša o 7:30 je odporúčaná pre seniorov, o 9:00 pre mladých, o 10:30 pre rodiny s deťmi a o 11:45 a 18:30 už podľa uváženia.
  4. V sobotu, 26. 12. je sviatok Štefana. Sv. omše sú ako v nedeľu.
  5. Budúcu nedeľu je sviatok sv. rodiny. Na sv. omšiach dopoludnia bude aj obnovenie manželských sľubov. Preto povzbudzujeme manželov, aby pri sv. omši sedeli spolu- na chóre, alebo v laviciach pri stene.
  6. Rozpis sv. omší počas Vianoc nájdete aj na našej webovej stránke.
  7. Najbližší utorok nás čaká posledná rorátna sv. omša pri sviečkach o 6:30. Sv. omša o 7:00 v tento deň nie je.
  8. Dnes je posledná možnosť zakúpiť si knihy z vydavateľstva don Bosca a Rosy. Výber kníh sme po prvých nedeliach rozšírili o nové tituly. Môžete sa zastaviť po sv. omši pri knižnici a využiť túto možnosť napr. aj na nejaký hodnotný vianočný darček.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V piatok je slávnosť narodenia Pána.
V sobotu je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka.
Budúca nedeľa je prvá nedeľa po narodení Pána, sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.