Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok – 8. 11. 2020

  1. omše vysielame z nášho kostola online od utorka do soboty o 18:30 a v nedeľu o 9:00. Vysielanie prebieha cez náš YouTube kanál.
  2. Ďakujeme všetkým, ktorí aj tento týždeň prispeli na opravu fasády domu. Milodary za tento týždeň na spomínaný účel boli vo výške 2287€.
  3. Pripomíname, že každý piatok až do 18. decembra biskupi vyhlásili pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.
  4. Podmienky získania úplných odpustkov, na ktoré sme boli zvyknutí pominulé roky v tomto období sa toho roku kvôli pandémii upravujú.
  • Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni, dohromady osem, si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Ak niekomu nie je umožnené ísť na cintorín, tak stačí, aby sa okrem bežných podmienok pomodlil doma pred krížom, alebo sv. obrazom modlitby za zosnulých.
  • Úplné odpustky pre tých, ktorí v deň spomienky Všetkých verných zosnulých navštívia kostol alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha sa môžu získať v ľubovoľný deň v novembri podľa ľubovôle veriacich.

Okrem snahy vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému) a splneniu vyššie uvedených odpustkových úkonov sa žiada splniť ešte tri podmienky. Hneď ako to bude možné pristúpiť k sv. spovedi, sv. prijímaniu a v čase vykonania odpustkov sa pomodliť na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu).

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky.

V utorok je spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.

V stredu je spomienka sv. Martina z Tours, biskupa.

Vo štvrtok je spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.

Budúca nedeľa je tridsiata tretia nedeľa v období cez rok.