Farské oznamy na 34. nedeľu v období cez rok – 22. 11. 2020

  1. Podľa nových nariadení je možné opäť slúžiť verejné sv. omše. Avšak pripomíname, že je povinné šachovnicové sedenie. Najmä v nedeľu vás prosíme, aby ste sa ak prídete viacerí rozdelili, alebo si sadli úplne do zadných lavíc pri stene alebo na chór. Inak znížite počet miest na sedenie v kostole. Počas omše sa môže len sedieť, nesmie nikto stáť. V našom kostole môže byť naraz maximálne 150 ľudí. Nezabúdame na dezinfekciu, odstupy pri spovední ale v rade na sv. prijímanie a rúška nosíme na ústach aj na nose. Prosíme vás o zodpovednosť, aby sme nestratili to, čo nám bolo opäť umožnené. Sv. omša online bude už len v nedeľu o 9:00.
  2. Dnes po obede ponúkame všetkým mladým polo online duchovnú obnovu. O 14:00 bude na našej stránke sk zverejnená nahrávka s prednáškou, ktorú si môžeš vypočuť doma, alebo v prírode. Potom ti odporúčame stráviť čas v modlitbe a keď sa potrebuješ vyspovedať, tak od 15:00 sú viacerí kňazi k dispozícii na spovedanie. Najlepšie bude, keď sa ozveš svojmu spovedníkovi, ale môžeš prísť aj do kostola, kde určite bude niekto čakať. Kto by chcel zakončiť duchovnú obnovu sv. omšou, tak tá bude pre účastníkov duchovne obnovy v kostole o 17:00.
  3. Prišli nám knižky „Denne s Božím slovom“, kde nájdete rozjímania nad slovami Evanjelia na každý deň. Knižky si môžete kúpiť u pána farára za cenu 4€.
  4. Pripomíname, že každý piatok až do 18. decembra biskupi vyhlásili pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.
  5. Podmienky získania úplných odpustkov, ktoré je možné získať v mesiaci november nájdete rozpísané na našej stránke sk v predchádzajúcich farských oznamoch.
  6. Za minulý týždeň ste prispeli na opravu fasády 803€. Pán Boh zaplať.
  7. Budúcou nedeľou začína ADVENTNÉ obdobie a teda aj nový liturgický rok B. V advente po sv. omšiach sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána v rámci duchovnej prípravy na oslavu Narodenia Pána.
  8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov.
Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa.