Farské oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 15. 11. 2020

  1. Od utorka obnovujeme v našom kostole slávenie bohoslužieb podľa aktuálnych epidemiologických usmernení. Presné informácie k sláveniu bohoslužieb v našej farnosti zverejníme v priebehu pondelka alebo utorka na našej stránke sbb.sk a na facebooku. Takisto vás budeme informovať o pokračovaní online sv. omší.
  2. V nedeľu, je možné prísť do kostola od 14:00 do 16:00 na svätú spoveď a sväté prijímanie.
  3. Milodary na opravu fasády boli tento týždeň vo výške 355€. Pán Boh zaplať.
  4. Prišli nám knižky „Denne s Božím slovom“, kde nájdete rozjímania nad slovami Evanjelia na každý deň. Knižky si môžete kúpiť u pána farára za cenu 4€.
  5. Uplynulý týždeň sa udiali v našej komunite dve pekné udalosti. Navštívil nás náš otec provinciál, ktorý s nami prežil skoro celý týždeň a povzbudil nás v prežívaní nášho rehoľného prežívania. Spomeňme si aj na neho v našich modlitbách, nech vykonáva verne zverenú úlohu Don Bosca na Slovensku. A zároveň sme si v stredu počas večernej sv. omše pripomenuli rokov príchodu saleziánov do Banskej Bystrice. Príhovor otca provinciála z tejto omše nájdete na našej facebookovej stránke.
  6. Dnes je svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František pred štyrmi rokmi. Buďme citliví na chudobných, slabých a tých, ktorých česť je pošliapavaná a myslime na nich aj v svojich modlitbách
  7. Pripomíname, že každý piatok až do 18. decembra biskupi vyhlásili pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.
  8. Podmienky získania úplných odpustkov, ktoré je možné získať v mesiaci november nájdete rozpísané na našej stránke sk v predchádzajúcich farských oznamoch.
  9. Pripomíname, že každý piatok až do 18. decembra biskupi vyhlásili pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.
  10. Podmienky získania úplných odpustkov, ktoré je možné získať v mesiaci november nájdete rozpísané na našej stránke sbb.sk v predchádzajúcich farských oznamoch.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.

Vo sobotu je spomienka Obetovania Panny Márie.

Budúca nedeľa je tridsiata štvrtá nedeľa v období cez rok.