Birmovku nezastavila ani nepriaznivá epidemiologická situácia

Sobota 3. 10. 2020 bola pre našich birmovancov dňom D. V tento príjemný jesenný deň prijali sviatosť, ktorou odštartovali novú etapu svojho života, a to už ako dospelí kresťania.

Kvôli nepriaznivým epidemiologickým opatreniam sme bohužiaľ boli rozdelení na dve skupiny, aby sme spĺňali nariadenia od štátu. No aj napriek obmedzeniam sme si tento deň patrične užili. Omšu nám odslúžil Mons. Marián Chovanec. Krásnou kázňou o Rockefellerovi (najbohatšom mužovi sveta) nám dal praktickú radu do života, na ktorú myslím nikdy nezabudneme, a to, že pravé šťastie nenájdeme v peniazoch, v moci či v sláve, ale jedine v Kristovi. Po tejto kázni nás čakali tradičné obrady spojené so sviatostným prijatím Ducha Svätého a obnovením si krstných sľubov. Biskupovi sme sa samozrejme za všetko poďakovali a už nás len čakalo spoločné fotenie a mohli sme sa rozísť domov, aby sme spolu s rodinami oslávili tento veľký deň.

Na záver by som chcela ešte raz poďakovať celej saleziánskej rodine za skvelé zorganizovanie, čo určite nebolo ľahké, keďže sme sa o všetkom dozvedali na poslednú chvíľu. Táto birmovka rozhodne nebola tradičná, no možno aj vďaka takejto situácii si budeme navždy pamätať deň 3. 10. 2020.

Veronika Monišová

Fotogaléria

3.10.2020

dátum

Kostol Panny Márie Pomocnice v Sásovej

miesto

Norbert Gura

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.