Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok – 18. 10. 2020

 1. Na základe uznesenia UVZSR je v našom mládežníckom stredisku (Salezku) pozastavená všetka činnosť od 15.10.2020 až do odvolania.
 2. Od 15.10. neslúžime v našom kostole verejné sv. omše, a to až do odvolania.
 3. omše vysielame z nášho kostola online od utorka do soboty o 18:30 a v nedeľu o 9:00. Vysielanie prebieha cez náš YouTube kanál.
 4. Všetky nahlásené úmysly sv. omší sú slúžené v ten deň, kedy aj boli naplánované, no bez účasti veriacich.
 5. Čo sa týka spovedí, tak sa spovedá po osobnom dohovore s kňazom cez telefón. Na čase sa spoločne dohodnete. Zväčša sa bude spovedať v kostole a v jeho okolí. Kontakty na kňazov nájdete na dverách kostola.
 6. Farská kancelária funguje v pôvodných časoch.
 7. Pripomíname, že od 1. októbra platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej bohoslužbe.
 8. Povzbudzujeme vás, aby sme dodržiavali všetky nariadené opatrenia a nezabúdali na modlitbu za skoré skončenie tejto pandémie.
 9. Na budúcu nedeľu sa mení letný čas na zimný. To znamená, že ráno o 3:00 sa posúva na 2:00.
 10. Dnes je misijná nedeľa. Spomeňme si v modlitbe na všetkých misionárov a misionárky, ktorí sa obetujú v rôznych častiach sveta.
 11. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je tridsiata nedeľa v období cez rok.