Aj v tomto školskom roku rozbiehame prípravu na prvé sväté prijímanie- IMOS a takisto prípravu na birmovku, ktorá by mala byť niekedy v apríly-máji v roku 2022. Prihlášku treba spolu s krstným listom (ak ste boli krstení v inej farnosti) odovzdať v sakristii kostola do 27. septembra. Viac informácii nájdete v samotnej prihláške.

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.