Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok – 27. 9. 2020

 1. V stredu o 17:00 bude v kostole duchovná obnova pre všetkých birmovancov, ktorí pristúpia v sobotu ku sviatosti birmovania. Po duchovnej obnove bude nácvik samotnej slávnosti.
 2. V sobotu o 10:00 sa uskutoční slávnosť Všetky dôležité informácie sa birmovanci dozvedia na stredajšej duchovnej obnove a nácviku. Z dôvodu hygienických obmedzení prosíme ľudí, ktorí na birmovke nikoho nebudú mať, aby na túto sv. omšu nešli a využili rannú alebo večernú svätú omšu. Myslime na našich birmovancov v modlitbách. Tiež prosíme samotné rodiny birmovancov, aby zvážili účasť starých ľudí, ľudí, ktorí prišli zo zahraničia alebo z rizikových častí Slovenska.
 3. Dnes je posledný deň na nahlásenie detí na novú prípravu na prvé sv. prijímanie a birmovku. Prihlášky na obidve sviatosti si môžete vyzdvihnúť vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba spolu s krstným listom (ak ste boli pokrstení v inej farnosti) odovzdať v sakristii kostola. Viac informácií nájdete na samotných prihláškach.
 4. Stretnutie s novými birmovancami a ich rodičmi bude na budúcu nedeľu o 16:00 v kostole.
 5. Mesiac október je mesiacom ruženca. Preto vás pozývame k modlitbe ruženca spolu s komunitou bratov a sestier každý deň po večernej sv. omši.
 6. Na budúci týždeň je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme na tento úmysel.
 7. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
 8. V piatok, 2. októbra, bude aj celodenná eucharistická adorácia. Po rannej svätej omši sa vyloží sviatosť Oltárna k ustavičnej poklone a bude vyložená až do večernej svätej omše. Pozývame vás k modlitbe pred sviatosťou a prosíme, aby ste si zobrali aj konkrétny čas modlitby a ten zapísali do hárkov, ktoré sú vo vestibule kostola. Snažme sa objaviť silu v Eucharistickom Kristovi.
 9. A taktiež budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci október. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
 10. Dnes je zbierka na Svätú zem.
 11. Na budúci týždeň bude zbierka na energie.
 12. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.

V stredu je spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Vo štvrtok je spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi.

V piatok je spomienka sv. anjelov strážcov.

Budúca nedeľa je dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok.