Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok – 20. 9. 2020

  1. Dnes poobede pozývame všetky rodiny s deťmi na nedeľný rodinný výlet. Stretávame sa o 13:30 pred Salezkom a ideme vlastnými autami. Cieľ je Kremenia- Lažtek.
  2. O týždeň v sobotu septembra sa v našej farnosti uskutoční 1. sväté prijímanie. Deti sú rozdelené do dvoch skupín. Prvá omša bude o 9:00 a druhá o 11:00. Sprevádzajme deti počas tohto dôležitého dňa svojimi modlitbami.
  3. Pripomíname, že v stredu je prvý nácvik na sobotnú slávnosť 1. svätého prijímania. Prvá skupina sa stretáva o 15:30druhá o 16:30. Stretávame sa pred kostolom. Druhý nácvik je v piatok, pre prvú skupinu o 15:00 a pre druhú o 16:00. Po tomto nácviku budú prvé spovede pre deti a takisto možnosť spovedí pre rodičov a príbuzných.
  4. V našom Salezku sme tento týždeň rozbehli stretká a krúžky. Ak by sa do nich chcel ešte niekto prihlásiť, tak zoznam, ktorý deň je aká ponuka nájdete na našej stránke sk v sekcii oratko. Netreba sa nikde nahlasovať, len prísť v stanovený deň a čas do Salezka.
  5. Zvlášť dávame do pozornosti stretko chlapcov piatakov, ktoré by sme radi posilnili. Piataci sa stretávajú každú stredu o 16:00 v Salezku.
  6. Všetkých futbalu chtivých chlapcov stupňa ZŠ pozývame na pravidelné futbalové tréningy, ktoré začínajú tento utorok o 16:00 na ihrisku v Salezku.
  7. Stále môžete prihlasovať deti na novú prípravu na prvé sv. prijímanie a birmovku. Prihlášky na obidve sviatosti si môžete vyzdvihnúť vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba spolu s krstným listom (ak ste boli pokrstení v inej farnosti) odovzdať do nedele 27. septembra v sakristii kostola. Viac informácií nájdete na samotných prihláškach.
  8. Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v tomto kostole v dňoch 9. – 27.9. 2020. Program stretnutia je na nástenke.
  9. Na budúcu nedeľu je zbierka na Svätú zem.
  10. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evenjelistu.

V stredu je spomienka sv. Pia z Pietralčiny, kňaza.

Budúca nedeľa je dvadsiata šiesta nedeľa v období cez rok.