Farské oznamy na 24. nedeľu v období cez rok – 13. 9. 2020

  1. V utorok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše budú ráno o 7:30 a9:00 a večer o 18:30.
  2. Všetky deti, mládež, ale aj celé rodiny, pozývame na dnešné slávnostné otvorenie Salezka – Maxistretko, ktoré sa uskutoční o 15:00. Predstaví sa vám naša činnosť na najbližší rok, deti sa môžu zahrať pri rôznych hrách, športoch a súťažiach. Rodičom bude k dispozícii náš bar. Takisto budete môcť využiť priestory nášho hokejbalového ihriska na korčuľovanie, či kolobežkovanie. Kvôli usmerneniam pre hromadné podujatia si je potrebné doniesť rúško. Od stredy už, tým pádom, začínajú stretká a krúžky.
  3. Najbližší piatok sa o 17:00 uskutoční prvé stretnutie miništrantov v tomto školskom roku. Stretnutie je pre všetkých miništrantov, či mladších alebo starších aradi uvítame aj nové tváre. Povzbudzujeme vás, aby ste posmelili svojich synov, aby aj takouto službou prispeli k dôstojnému sláveniu liturgie v našom kostole.
  4. Od dnešnej nedele môžete prihlasovať deti na novú prípravu na prvé sv. prijímanie a birmovku. Prihlášky na obidve sviatosti si môžete vyzdvihnúť vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba spolu s krstným listom (ak ste boli pokrstení v inej farnosti) odovzdať do nedele 27. septembra v sakristii kostola. Viac informácií nájdete na samotných prihláškach.
  5. Čo sa týka prípravy na birmovku, na tú sa môžu hlásiť žiaci, ktorí v tomto šk. roku navštevujú ôsmy, alebo deviaty ročník ZŠ, prípadne kvartu alebo kvintu gymnázia.
  6. Aj na začiatku tohto školského roka dávame do pozornosti omšu pre mamičky vždy v piatok o 11:00 v kaplnke v Salezku.
  7. Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah kántrových dní – poďakovanie za úrodu.
  8. Zbierka na fasádu a opravy domu a jeho okolia bola vo výške 890€. Pán Boh vám odmeň vašu štedrosť.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok Povýšenia Svätého kríža.

V utorok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

V stredu je spomienka sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov.

Budúca nedeľa je dvadsiata piata nedeľa v období cez rok.