Ukončili sme letnú sériu táborov

Predposledný týždeň tohtoročných veľmi špecifických prázdnin ubehol ako voda a sprevádzala ho najočakávanejšia akcia leta 2020 Prímestský tábor. Použili sme slovo najočakávanejší schválne, a to preto, že prihlasovanie sme museli ukončiť za rekordných 15 minút z dôvodu naplnenia kapacity. Program pre deti bol pripravený vyše päťdesiatimi animátormi na čele so saleziánmi a povrázkom, ktorý celý program „držal pokope“ bola myšlienka: „Prečo byť niekým iným, keď môžeš byť sám sebou.“ Dialo sa to prostredníctvom rôznych smajlíkov, ktorí nás sprevádzali celý tábor.Táto nesmrteľná myšlienka je azda ešte aktuálnejšia v dobe, kedy sa chce každý na niekoho podobať a niečo po niekom opakovať. Každý deň mal veľmi vzácny začiatok – svätú omšu, kde sa deti počas kázne mali možnosť oboznámiť s heslom dňa, ktoré bolo úzko prepojené s hlavnou myšlienkou a taktiež istým spôsobom dopĺňalo túto ideu. Nasledovala scénka a potom „hor sa“ na dopoludňajší program, ako inak, nabitý a plný zábavy. Deti rozvíjali svoju telesnú stránku nezanechávajúc však ani tú mentálnu. Pestrosť a kreativita pri vytváraní programu docielila naozaj excelentný výsledok. Ani tento rok nechýbala strategická hra, športový deň či sídlisková hra. Program pokračoval neskôr po obede a krátkej obedovej pauze. Popoludnie sa tiež nedalo zahanbiť a  účastníci tábora odchádzali každý deň unavení, ale zato plní zážitkov a nových priateľstiev. Napriek počasiu, ktoré zo začiatku týždňa robilo vrásky usporiadateľom, celý tábor napĺňal veselý smiech a hlučná vrava, ktoré nepochybne pravdivo odzrkadľovali atmosféru tábora, ktorú nenájdete nikde inde, iba v našom Salezku.

Betka Širáňová

Všetky fotky nájdete tu.

Táto akcia bola realizovaná s finančnou podporou mesta Banská Bystrica a z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.