Farské oznamy na 19. nedeľu v období cez rok – 9. 8. 2020

  1. Ďakujeme vám za modlitby počas uplynulého týždňa, kedy v Salezku prebehlo Letné oratko 2 a Zážitková chata. Tento týždeň budú u nás prebiehať súbežne dve akcie- Oratko na špacírke 2 a Hokejbalový kemp 2. Aj preto vás stále prosíme o modlitby.
  2. Zbierka na energie z minulej nedele bola vo výške 300€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  3. sobotu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú ráno o 7:30 , 9:00 hod. a večer o 18:30 hod.
  4. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie traja mladí muži v našej komunite v Poprade zložia svoje prvé rehoľné sľuby, ktorými sa stanú saleziánmi. Myslime na nich vo svojich modlitbách.
  5. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.

V utorok je spomienka sv. Kláry.

V piatok je spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho.

V sobotu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Budúca nedeľa je dvadsiata nedeľa v období cez rok.