Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok -30. 8. 2020

 1. Od utorka 1. septembra budú už sv. omše v bežnom bohoslužobnom poriadku. V bežné dni budú znova aj ranné sv. omše o 7:00 hod. a v nedeľu aj sv. omša o 11:45 hod.
 2. Najbližšiu sobotu 5. septembra sa uskutoční stretnutie prvoprijímajúcich IMOS. Jedná so o tie deti, ktoré septembra pristúpia ku 1. svätému prijímaniu. Je veľmi dôležité, aby sa na tomto stretnutí zúčastnili všetky deti, ktorých sa to týka a aspoň jeden z rodičov, keďže ide o posledné stretnutie. Začíname sv. omšou o 16:00.
 3. V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci september, deň modlitieb za duchovné povolania. Po večernej svätej omši už bude aj adorácia, počas ktorej môžeme myslieť aj na nové povolania z našej farnosti.
 4. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
 5. Na budúcu nedeľu budeme vzývať Ducha Svätého z príležitosti začiatku nového školského roka. Modlitba k Duchu Svätému, VENI SANCTE bude pri sv. omšiach o 9:0010:30 hod.
 6. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave slávnosti večných sľubov sestier saleziánok. Pán Boh zaplať za vaše obety.
 7. Zostalo ešte zopár miest na zajtrajší chlapčenský výlet s názvom Bodka za prázdninami v Levoči. Prihlásiť sa dá osobne u saleziána Lukáša Závodníka.
 8. Najbližší víkend naše stredisko hostí futbalistov z našich stredísk z celého Slovenska pri príležitosti futbalového turnaja KAMA. Prosíme vás o modlitby.
 9. Deti, mladí a rodiny sa už môžu tešiť na veľmi pekné a pestré ponuky nášho SALEZKA aj v novom školskom roku. Naši animátori spolu so saleziánmi a saleziánkami už chystajú slávnostné otvorenie SALEZKA, ktoré sa uskutoční o dva týždne, septembra. Ponuku krúžkov a stretiek pripravujeme už teraz a budeme vás o nich čoskoro informovať.
 10. Na budúcu nedeľu je zbierka na fasádu a opravy domu a jeho okolia.
 11. Pripomíname, že sväté prijímanie stále dávame prednostne do rúk. Ak chce niekto prijať sv. prijímanie do úst, tak nech ide v rade ako posledný.
 12. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.

Budúca nedeľa je dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok.