Duchovné cvičenia mužov

Posledný júnový týždeň sa niesol v znamení spojenia sily, mužskosti, ochoty počúvať a zároveň odpovedať na Božiu vôľu v živote mužov. Témou tohtoročných duchovných cvičení bolo: ,,Oblečte si srdce pastiera“. Duchovné cvičenia viedol Juro Kovaľ, ktorý nad touto témou rozmýšľal už dlhé roky. ,,Mal som sen aby som raz pripravil túto tému mužom a Pán Boh mi to splnil“.

Pán Boh mu  zároveň povolal skoro 30 členný tím, ktorý chcel odpovedať na Božie volanie. Ústrednou témou bol pastier – ako muž, otec a starostlivý správca. Každý muž sníva o hrdinstve, odvahe, bojovnosti a zároveň láskavosti odpovedať na povolanie otcovstva. Otec sa stáva ,, kanálom“ Božej lásky, ktorá prúdi k jeho rodine. Aké to je stať sa dobrým pastierom, dobrým otcom? Čo zmeniť vo svojom živote, aby mali ostatný zo mňa úžitok? Ako budovať vzťahy správne, adekvátne dávkovať prísnosť a láskavosť ? Ako tu byť pre druhých, aj keď ma to veľa stojí? Ako milovať svoje manželky, deti a blízkych ?

Na tieto a mnoho iných otázok nachádzali muži odpoveď aj vďaka nášmu donovi Boscovi, ktorý sa stal ďalším právoplatným členom duchovných cvičení. Príklad dona Bosca nás učil ako sa stať lepším, ako byť prítomný v rodine a správne využívať preventívny systém vo výchove.

Počas duchovných cvičení nás sprevádzalo heslo dona Bosca ,, snaž sa, aby ťa mali radi, namiesto toho, aby sa ťa báli.“. Juro Kovaľ apeloval na toto saleziánske heslo, ktoré dal do popredia ako merítko úspechu nie len saleziána ale aj otca a muža.

Neoddeliteľnou súčasťou bola dobrá partia chlapov, ktorí otvorili svoje srdce a podelili sa o radosti a starosti. Príjemné prostredie, aktívne strávený čas nielen modlitbou ale aj športom a najmä duchovné nasýtenie v nich zanechalo silný dojem, z ktorého môžu čerpať v budúcnosti. Počas celého víkendu sme mali skvelých kuchárov Funka a Tyirka, ktorým patrí veľká vďaka za ich obetavosť.

Tieto duchovné cvičenia patrili k posledným pre Ďurka Kovaľa v Banskej Bystrici a o to emotívnejšie sa nám odchádzalo. Posledný deň venovali chlapi Ďurkovi pieseň, ktorú zložil Duško Denčev s názvom ,, Zostávaš“. Ako uvádza strofa piesne ,, Zážitky čo zostávajú zahoja každú ranu, zhora je to tak dané, kroky tie náš Pán vedie“.

Prajeme Ti Ďurko aby Boh viedol tvoje kroky aj naďalej k tým, ktorý to potrebujú. Ďakujeme za čas strávený s nami, za túto tému, ktorá sa dotkla nás každého a prajeme Ti, aby si otváral srdcia mužov a ukazoval cestu mužskosti aj iným, nech Ťa sprevádza sila ducha svätého na príhovor nebeskej matky Panny Márie.

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.