Vydali sa po stopách bl. Anky Kolesárovej

Blahoslavená Anka Kolesárová bola mladé a inšpiratívne dievča, ktoré by mohlo byť vzorom pre veľa ľudí aj v dnešnej dobe.

Cez jarné prázdniny sa 15 mladých dievčat spolu so sestrami FMA vybralo po stopách tejto blahoslavenej. Túto príležitosť dostali najmä birmovanky, ktoré o pár mesiacov už čaká samotná sviatosť birmovania.

Ich kroky smerovali do Vysokej nad Uhom – rodisko Blahoslavenej Anky. Ubytovanie im poskytli v Domčeku, kde sa o ne s láskou starali dievčatá „tímačky“.

Otec Tomáš im priblížil Ankin príbeh a jeho okolnosti. Veľkým zážitkom pre dievčatá bolo aj vidieť jej hrob a relikviu.

Čas si na ne našiel aj otec Pavol Hudák, ktorý im porozprával o rôznych zázrakoch, ktoré sa stali na príhovor Blahoslavenej Anky. Nebolo ich málo, a viaceré boli až ťažko uveriteľné. No Bohu nič nie je nemožné. Taktiež im otec Pavol dal pár rád do života ohľadom vzťahov.

Vo voľnom čase mali dievčatá možnosť využiť prítomnosť týchto dvoch kňazov, či už na spoveď, alebo osobný rozhovor.

Zakončením tohto 4-dňového výletu bola návšteva saleziánskeho strediska Tri hôrky a mesta Košice spojená s nakupovaním v obchodnom centre.

„Na tejto akoby duchovnej obnove som prekonala veľa strachov a ešte viac som sa priblížila k Bohu. Ak bude ešte niekedy možnosť, veľmi rada toto miesto znova navštívim,“ na záver zhrnula Mária Palušová.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.