Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 8. 3. 2020

  1. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nás pravidelne podporujú preukázaním dvoch, alebo troch percent dane. Aj toho roku Vás chceme poprosiť o podporu nášho saleziánskeho diela. Záujemcovia si môžu zobrať tlačivo na darovanie 2% pri východe z kostola.
  2. Miestna skupina spolku sv. Vojtecha pozýva všetkých členov a priaznivcov Spolku na výročné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa marca o 14:00 hod. v misijnom dome. Viac informácií na nástenke.
  3. Zbierka na charitu, ktorá bola zaslaná na Biskupský úrad, bola vo výške 350€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  4. V piatky v rámci mládežníckych sv. omší býva séria katechéz o pokání a sviatosti zmierenia. Katechézy vedie don Jozef Špalek. Po sv. omši je možnosť pokračovať v diskusii na preberanú tému.
  5. Krížová cesta v našom kostole sa modlí vždy v piatky a v nedele o 17:50 hod.
  6. Dnes popoludní pozývame všetky deti, mladých, rodiny na Salezkovský kalčetový turnaj dvojíc. Začíname o 15:00 hod. Hrá sa v troch kategóriách – základná škola, stredná škola a dospelí. Nahlásiť sa môžete ešte teraz po sv. omši pri bare v Salezku. V prvých dvoch kategóriách sa hrá aj o postup na celoslovenské kolo.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je tretia pôstna nedeľa.