Objavovali dôležitosť komunikácie vo vzťahoch

8 mladých sa rozhodlo spraviť niečo pre svoj duchovný život. Spolu s kazateľom duchovných cvičení Jožkom Špalekom a kuchárom Martinom sa vybrali na saleziánsku chatu Ranč pri Drábsku.