Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 1. 3. 2020

 1. Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Povzbudzujeme vás k opravdivému prežívaniu pôstu, ktorého hlavnými predsavzatiami sú modlitba, pôst a almužna.
 2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.
 3. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež.
 4. Dnes je zbierka na charitu, ktorá bude zaslaná na Biskupský úrad. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
 5. V piatky v rámci mládežníckych sv. omší bude séria katechéz o pokání a sviatosti zmierenia. Katechézy vedie don Jozef Špalek. Po sv. omši bude možnosť pokračovať v diskusii na preberanú tému.
 6. Krížová cesta v našom kostole sa modlí vždy v piatky a v nedele o 17:50 hod. Prosíme tých, ktorí majú záujem viesť krížovú cestu, nech sa zapíšu do tabuľky v sakristii.
 7. Ďakujeme pánu Bohu za niektoré duchovné povolania aj z našej farnosti. Chceme povzbudiť všetkých záujemcov o kňazské, či rehoľné povolanie, aby sa zastavil na fare.
 8. Vzadu na stolíku nájdete nové – marcové číslo infolistu, v ktorom sa dozviete čo veľké sa vo farnosti udialo a tiež, čo nás čaká najbližšie obdobie.
 9. Na budúcu nedeľu, 8. marca, pozývame všetky deti, mladých, rodiny na Salezkovský kalčetový turnaj dvojíc. Začíname o 15:00 hod. Hrá sa v troch kategóriách – základná škola, stredná škola a dospelí. Nahlásiť sa treba do piatku, 6. marca prostredníctvom online formulára na sk. V prvých dvoch kategóriách sa hrá aj o postup na celoslovenské kolo.
 10. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nás pravidelne podporujú preukázaním dvoch, alebo troch percent dane. Aj toho roku Vás chceme poprosiť o podporu nášho saleziánskeho diela. Záujemcovia si môžu zobrať tlačivo na darovanie 2% pri východe z kostola.
 11. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je druhá pôstna nedeľa.