Farské oznamy na 2. Vianočnú nedeľu – 5. 1. 2020

  1. Zajtra, 6. januára je slávnosť Zjavenia Pána, prikázaný sviatok. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu.
  2. V trojkráľovom období je dobrým zvykom dať si požehnať dom, či byt. Kto si chce dať požehnať príbytok, prosíme, aby to prišiel nahlásiť do sakristie.
  3. Novoročná zbierka bola vo výške 340€. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  4. V sobotu, 11. januára bude o 16:00 hod. IMOS, stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Začíname sv. omšou v kostole.
  5. V nedeľu 12. januára19:15 hod. sa v našom kostole uskutoční trojkráľový koncert orchestra Camerata Novisoliensis s dirigentom Pavlom Tužinským. Srdečne Vás pozývame.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu je spomienka na bl. Titusa Zemana, saleziána, kňaza a mučeníka.

V nedeľu je tretia nedeľa po narodení Pána, sviatok Krstu Krista Pána.