Farské oznamy na 3. Vianočnú nedeľu – 12. 1. 2020

    1. Dnešnou nedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie a od pondelka januára začína „cezročné obdobie“. Vianočnú výzdobu je možné ponechať si až do sviatku Obetovania Pána, 2. februára.
    2. Dnes večer19:15 hod. sa v našom kostole uskutoční trojkráľový koncert orchestra Camerata Novisoliensis s dirigentom Pavlom Tužinským. Srdečne Vás pozývame.
    3. piatok začína v celej Cirkvi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime v modlitbách na tento úmysel. Budeme ho sledovať aj pri sv. omšiach.
    4. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V piatok je spomienka sv. Antona, opáta.

V nedeľu je druhá nedeľa v cezročnom období.