• Agáta Macková

  • Lukáš Macko

Animátori sa zdieľali, ďakovali- jednoducho tvorili rodinu

Animátorstvo je veľká výzva. Ten, kto sa na to dá, musí denne čeliť rôznym prekážkam, riešiť neočakávané situácie, priúčať sa novým zručnostiam a popritom byť veselý mysliac na vyššie hodnoty, ktoré chce deťom ukázať. Najväčším bohatstvom tohto povolania je dobrovoľnosť. Animátori obetujú svoj čas, energiu, dary a talenty pre dobro druhých. Znie to skoro neuveriteľne, však?

Je veľmi príjemné vedieť, že v dobe plnej egoizmu a materializmu takýto ľudia stále existujú. A robia toho ešte omnoho viac. Budujú vzťahy s Bohom, medzi sebou navzájom, s deťmi a s celým sídliskom. V sobotu večer sa uskutočnil Animátorský čin roka, kde prevládala atmosféra vďačnosti. Ďakovali nielen saleziáni a sestry, ale i animátori sebe navzájom. Celá slávnostná udalosť sa začala v kostole poďakovaním pred Sviatosťou oltárnou. Nasledovalo zhrnutie roka, prehľad dobrovoľníckej činnosti a veľa motivačných slov do ďalších rokov. Čerešničkou večera bolo vyhlásenie Animátorky a Animátora roka, ktorými sa tento rok stali Agi Macková a Lukáš Macko. Výnimočne bola tento rok udelená cena za skrytú a neprestajnú službu, a to Janke Lehockej. Program pokračoval slávnostnou večerou a rozdávaním darčekov. Salezkom sa ozývali slová vďaky pretkávané radostným smiechom a nekonečnou vravou. Saleziáni, nielen v našom meste, konajú veľké dielo a nám animátorom je cťou podieľať sa na ňom.

Betka Širáňová

Fotogaléria

21. 12. 2019

dátum

Salezko

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.