Farské oznamy na 1. Vianočnú nedeľu – 29. 12. 2019

  1. V utorok, 31. december je posledným dňom občianskeho roka. Ďakovná omša bude o 16:00 hod. Ranná sv. omša nebude.
  2. Vianočná ofera bola vo výške 400€. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  3. V stredu 1. januára je prikázaný sviatok – slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Zároveň je to medzinárodný deň pokoja a mieru. omše sú ako v nedeľu.
  4. V trojkráľovom období je dobrým zvykom dať si požehnať dom, či byt. Kto si chce dať požehnať príbytok, prosíme, aby to prišiel nahlásiť do sakristie.
  5. V stredu, 1. januára bude novoročná zbierka. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  6. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok a utorok je šiesty  a siedmy deň oktávy Narodenia Pána.

V stredu je slávnosť Bohorodičky Panny Márie.

V štvrtok je spomienka sv. Bazila VeľkéhoGregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi.

V piatok je prvý piatok v mesiaci.

Budúca nedeľa je druhá nedeľa po narodení Pána.