Chata v ústraní

Posledné dni v kalendárnom roku už tradične využíva partia mladých na zastavenie sa a stíšenie. Na chate v Banskej Belej sa konali duchovné cvičenia. Sedem účastníkov, kazateľ Juraj a koadjútor – sakristián (kuchár) Peter Kukľa.

Koniec roka sa už dlhodobo ukazuje ako vhodný moment pre bilancovanie a hodnotenie uplynulého roka a tiež pre vytýčenie predsavzatia do ďalších dní.
V tomto roku si otec Juraj pripravil tému “Oblečme si srdce pastiera”. Postupne si počas siedmych prednášok prechádzali čnosti muža. Večery boli venované kvalitným filmom a diskusii. V kuchyni sa nezáhaľalo a Juro s Peťom sa postarili o to, aby účastníci cvičení mali všetok potrebný komfort. Ticho, spánok, dobré jedlo a kvalitný čas na modlitbu a stretnutie s Ježišom v Eucharistii. Čo viac si priať?

Don Juraj v závere cvičení povzbudil mladých k tomu, aby zvládali bojovať a prežívať každodenné maličkosti s Bohom. Radšej menšie skutky a pravidelne, ako intenzívnejšie a iba chvíľkovo.

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.