Farské oznamy na 31. nedeľu v období cez rok – 3. 11. 2019

1.     Dnes je prvá nedeľa v mesiaci november. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.

2.     Upozorňujeme všetkých mladých a animátorov, že novembrová duchovná obnova sa uskutoční už dnes o 16:00 hod. v Salezku.

3.     Nezabudnime, že do piatku máme stále možnosť získavať odpustky pre duše v očistci tým, že navštívime cintorín, kde sa aspoň mysľou  pomodlíme za zosnulých a splníme aj ďalšie podmienky (sv. spoveď, sv. omša, modlitba na úmysel sv. otca a odpor k hriechu).

4.     Na spoločnú návštevu cintorína budeme tento týždeň chodievať každý deň. Vyrážame vždy po večernej sv. omši zo Salezka.

5.     Z dôvodu získavania odpustkov pre duše v očistci bude sv. omša v našom kostole aj v pondelok večer o 18:30 hod.

6.     Stále je možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatostiam aj pre dospelých. Dospelí, ktorí by sa chceli pripravovať na prijatie sviatosti krstu, alebo prvého sv. prijímania, či birmovky, nech sa zahlásia na farskom úrade. Tí, ktorí sa už prihlásili na prípravu, nech sa dostavia na farský úrad v utorok, o 19:15 hod.

7.     V utorok pozývame všetkých farníkov na „Večeradlo s Pannou Máriou“ v našom kostole – po večernej sv. omši.

8.     Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.

9.     Pripomíname všetkým miništrantom, že v piatok o 17:00 hod. je naše mesačné stretko. Stretneme sa v Salezku a radi uvítame aj nových členov. 

10.                       Takisto nás tento týždeň čaká ďalší animovaný piatok. Začíname mládežníckou sv. omšou a po nej sa presunieme do Salezka. Na animovaný piatok sú pozvaní úplne všetci- deti, mladí, birmovanci, rodiny i starší. Máme pripravené interaktívne tancovanie cez projektor a tiež sa môžete tešiť na zaujímavú jesennú ponuku baru.

11.                       Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1 o 16:00 hod.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Karola Borromejského, biskupa

V sobotu je sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky.

Budúca nedeľa je tridsiata druhá nedeľa v období cez rok.