Farské oznamy na 34. nedeľu v období cez rok – 24. 11. 2019

  1. Dnes podvečer vás srdečne pozývame s celými rodinami k nám do Salezka na tradičný Cecilfest. Máme pre vás prichystaný originálny bar s občerstvením, ktorý tentokrát ožije hudbou. Cecilfest začne o 17:00 hod.
  2. V piatok, 29. novembra začína deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej. Každý deň deviatnika vyložíme o 17:00 hod. sviatosť Oltárnu. Do 17:30 bude tichá adorácia a potom budeme pokračovať modlitbami do začiatku sv. omše.
  3. V piatok Vás pozývame na vyrábanie adventných vencov. Začíname o 16:00 hod. v priestoroch Salezka. Treba si priniesť kruh na adventný veniec a ozdoby. Čečinu zabezpečíme. Adventné vence si budete môcť nechať v kostole pred oltárom a vyzdvihnúť si ich potom zase v nedeľu. V nedeľu sa budú požehnávať vence pri každej sv. omši.
  4. Budúcou nedeľou začína ADVENTNÉ obdobie a teda aj nový liturgický rok A. V advente po sv. omšiach sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána v rámci duchovnej prípravy na oslavu Narodenia Pána.
  5. Počas adventných nedieľ budú naši animátori ponúkať na predaj knihy z vydavateľstva don Bosca. Môžete sa zastaviť v Salezku po sv. omšiach o 9:00. 10:30 a 11:45 a využiť túto možnosť napr. aj na nejaký hodnotný Vianočný darček. Predaj začne už budúcu nedeľu v priestoroch nášho Salezka.
  6. Minulú nedeľu bola zbierka na seminár vo výške 410 €. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  7. Už o dva týždne, v nedeľu, 8. decembra sa bude konať tradičné stretnutie s Mikulášom dolu na sídlisku, pri opornom múre. Toho roku sa môžete tešiť na novinku, obohatenie tohto stretnutia o Sásovsko – Rudlovské Vianočné trhy, ktoré si pre Vás pripravujú mladí aj starší z našej farnosti. Príspevkom za tieto dobroty, či iné Vianočné výrobky chceme pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín – konkrétne na letné tábory. Kto by sa chcel zapojiť do prípravy trhov, nech sa ozve saleziánovi Jurajovi Kovaľovi.
  8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V sobotu je sviatok sv. Ondreja, apoštola

Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa. Začína sa ňou nový liturgický rok A.