Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok – 10. 11. 2019

1.     Oznamujeme, že robíme inventúru v našej farskej knižnici. Chceme poprosiť, aby ste si doma pozreli, či nemáte zapožičané knihy. K dnešnému dňu nám chýba v knižnici 600 kníh. Prosíme, aby ste knihy vrátili, ak ich nečítate.

2.     Zbierka na energie bola vo výške 400€. Za vaše milodary pán Boh zaplať!

3.     Dnes je svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František pred tromi rokmi. Buďme citliví na chudobných, slabých a tých, ktorých česť je pošliapavaná a myslime na nich aj v svojich modlitbách.

4.     Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Aj keď kňazský seminár v Badíne už aktuálne neslúži na štúdium a formáciu seminaristov, predsa pokračujú v štúdiách v Nitre a náklady na ich štúdium a formáciu sú naďalej hradené zo strany našej Banskobystrickej diecézy.

5.     V nedeľu o dva týždne vás pozývame s celými rodinami k nám do Salezka na tradičný Cecilfest. Máme pre vás prichystaný originálny bar s občerstvením, ktorý tentokrát ožije hudbou. Ak by ste chceli prispieť nejakým hudobným číslom, prihláste sa u saleziána Juraja Kovaľa.

6.     Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Martina z Tours, biskupa.

V utorok je spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.

Budúca nedeľa je tridsiata tretia nedeľa v období cez rok.