Panna Mária nás pritiahla k sebe

Staré Hory sú v našom prostredí známe ako pútnické miesto zasvätené Panne Márii. V sobotu 19. októbra sa za Pannou Máriou vybralo 23 peších pútnikov z našej farnosti. Celá púť začala v Španej Doline odkiaľ sa pútnici vybrali jesennou krajinou na Staré Hory. Mladí, rodiny ale i starší si v srdci niesli svoje úmysly, ktoré potom predkladali k nohám Panny Márie. Na Starých Horách sa skupinka rozšírila o pútnikov, ktorí nemohli ísť peši. Spoločne sa 46 účastníkov našej púte pomodlilo ruženec a pokračovalo sa svätou omšou pri soche Panny Márie. Veríme, že Panna Mária bola našou iniciatívou potešená a radi sa k nej  na toto miesto opäť spoločne vrátime o rok.
Lukáš Závodník SDB

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.