Farské oznamy na 28. nedeľu v období cez rok – 13. 10. 2019

1. 

1.      Dnes popoludní pozývame všetky deti, mladých a celé rodiny na jesenný výlet do prírody. Odchod zo Salezka je o 13:30 hod. Pôjde sa na vlastných autách pod Králiky, kde si necháme autá a odtiaľ pôjdeme ponad Králickú tiesňavu a spravíme okruh okolo jazera Mútne. Trasa je krátka a nenáročná.

  1. Zbierka na energie bola vo výške 480€. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  2. Od budúceho piatku znova rozbiehame animované piatky po mládežníckych svätých omšiach. Je nachystaná široká paleta ponúk pre deti, mladých i rodiny. Animované piatky budú bývať približne dvakrát za mesiac. Dátumy, program a tematiku týchto piatkov až do konca decembra nájdete na plagáte alebo aj v našom kalendári na sbb.sk. Najbližší animovaný piatok bude už najbližší týždeň. Máme pre vás prichystaný večer spoločenských hier, ktorý sa bude niesť v tematike ľudových tradícií. Okrem zábavy pri hrách sa preto môžete tešiť aj na slovenské špeciality, ako halušky či domáce štrúdle.
  3. Okrem toho, pozývame tento piatok všetkých rodičov našich animátorov na stretnutie rodičov do Salezka. Začneme o 20:00 hod.

5.      Všetkých vás, mladých, starších, celé rodiny pozývame na SALEZKO PÚŤ do Starých Hôr. Touto veľkou spoločnou púťou si chceme spoločne vyprosiť veľa milostí pre naše Salezko a naše sídlisko. Púť sa uskutoční budúcu sobotu. Tí, ktorí pôjdu radi pešo, stretávame sa o 9:00 hod. v Španej Doline. Tam necháme autá a pokračujeme pešo až do Starých Hôr. Po skončení púte vieme šoférov áut zaviesť naspäť do Španej Doliny, kde si vyzdvihnú svoje autá. Stretnutie v Starých Horách bude o 11:30 hod. Začneme ružencom a po ňom bude nasledovať sv. omša pri studničke. V prípade nepriaznivého počasia v bazilike.

  1. V sobotu, sa bude u nás organizovať aj kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti a plánovaného rodičovstva s názvom „Plodnosť nie je problém, ale dar.“ Kurz vedie certifikovaná odborníčka pani Jakubcová. Začne o 14:00 hod. a bude trvať do 18:30 hod. Viac informácií o kurze nájdete na nástenke, alebo sa môžete osobne informovať u don Jozefa Špaleka, alebo don Juraja Kovaľa.
  2. Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na predstavenie novej inscenácie AGNUS DEI. Ide  o zaujímavý príbeh o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou. Predstavenie sa uskutoční taktiež najbližšiu sobotu, 19. októbra o 16:00 hod. v Divadle Štúdio tanca. Vstupné 7€, možnosť rezervácie aj kúpy priamo v divadle, alebo pred predstavením.
  3. Budúcu nedeľu večer pozývame všetkých chlapov na tradičný deň mužov. Začíname po večernej sv. omši v priestoroch mládežníckeho strediska.
  4. Budúcu nedeľu je misijná nedeľa. Preto bude zbierka na misie.

10.  Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

 

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.

V štvrtok je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka.

V piatok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.

Budúca nedeľa je dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok.