JE ČAS…

Je čas prísť a je čas aj odísť. I takto môžeme nazvať putovanie sestier saleziánok a bratov saleziánov z miesta na miesto v rámci ich povolania byť prítomní pre mladých.

Tento rok sme sa museli rozlúčiť so sr. Monikou. V piatok 20.9.2019 sme ďakovai počas mládežníckej sv. omše Pánu Bohu za všetko, čo sme vdďaka sr. Monike dostali. Po sv. omši sa mohli deti, mladí i dospelí ešte pristaviť pri sr. Monike a osobne jej vyjadriť svoju vďačnosť. Po večernom slovku sa odovzdal ešte jeden spoločný darček v podobe kufrov na cestovanie.

Ďakujeme sr. Monike za jej dlhoročné pôsobenie a zanechanie jej dobroty a láskavosti.

Alenka Badačová FMA

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.